Finansiniai doumenys

Finansiniai duomenys

Baltijas Mediju Alianse (BMA) – tai privati kompanija. Baltijos šalių BMA biuras yra Rygoje, Gertrudes 12-3, LV-1010, Latvijoje. Kompanijos registracijos numeris – 40003924920. Dukteriniai kompanijos biurai yra įsikūrę Vilniuje ir Taline.

Baltijas Mediju Alianse – tai tarptautinė žiniasklaidos grupė, kuri vykdo savo veiklą trijose Baltijos šalyse (Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje), įskaitant televizijos kanalų transliacijas ir mobilias žiniasklaidos priemones (internetą ir visuomeninį transportą) bei turinio televizijai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms gamybą. Žiniasklaidos holdingas BMA jungia 11 struktūrinių vienetų trijose Baltijos šalyse ir yra vienas iš didžiausių Baltijos šalių žiniasklaidos holdingų. BMA – didžiausia žiniasklaidos bendrovė Baltijos šalyse pagal turimas žiniasklaidos priemones, skirtas tautinėms mažumoms ir pagal šios auditorijos pasiekiamumą.

Pagrindines pajamas grupei neša trys veiklos sritys: pajamos iš reklamos televizijos kanaluose ir spaudoje, pajamos iš BMA televizijos kanalų prenumeratos, kuriuos platina mokami skaitmeninių ir kabelinių tinklų operatoriai ir pajamos iš leidybos. Finansiniai BMA metai sutampa su kalendoriniais (sausio 1 diena – gruodžio 31 diena).

Finansiniai duomenys 2016 m.

Finansiniai duomenys 2015 m.

Finansiniai duomenys 2014 m.

2013 metų verslo apžvalga

Pranešimas apie BMA rezultatus yra pateiktas konsoliduota forma.

Grupės apyvarta 2013 metais buvo 20.6 mln. eurų, o tai 2 proc. mažiau, nei metais anksčiau (esant dinaminiam valiutų kursui). Tokio dydžio apyvartos priežastys – santykinė TV reklamos rinkos stagnacija  Baltijos šalyse, didelė kainų konkurencija tarp žiniasklaidos rinkos dalyvių ir neprofesionalus Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) darbas, kai Lietuvoje buvo iš dalies apribotas PBK kanalo turinys.

Oficialiais LRA duomenimis, Latvijos reklamos rinka 2013 metais išaugo 3.6%, tai yra TV reklama 1.6%, o reklama spaudoje 2.1%. BMA televizijos pajamų dinamika atitiko rinkos dinamiką (+1.5%), o spaudos reklamos pajamos gerokai lenkė rinkos (+35%). Lietuvoje 2013 metais, lyginant su ankstesniais, TV reklamos rinka turėjo neigiamą tendenciją (-1.2%), BMA pajamos -  -5.8%. 2013 metais Estijoje visų TV reklamos biudžetų apimtys išaugo 5.2% (šio segmento BMA pajamų dinamika -2%), lyginant su 2012 metais, o reklama Estijos spaudoje sumažėjo 4.2% (BMA dinamika +3%).

Operatorių, platinančių BMA kanalus, abonentų bazė išliko stabili ir net su tendencija didėti (+11.9 bendrai Baltijos šalyse). Tuo pat metu BMA pajamos iš kanalų platintojų 2013 metais, lyginant su 2012 metais, išaugo 12.5%, augimą įtakojo ir tam tikras prenumeratos kainos augimas.

Nukentėjusią BMA apyvartą iš dalies galima paaiškinti ir grynuoju ekonominiu (ūkio) nuosmukiu. Be to, operatyvinės (veiklos) išlaidos padidėjo dėl išaugusių pirkinių, o taip pat, įvedant naujus mūsų kanalus, buvo padidintos palydovinio TV signalo “pristatymo” išlaidos.

BMA išlaiko pastoviai aukštus visų lygmenų likvidumo rodiklius, o apyvartinio kapitalo lygis 2013 metais buvo rekordiškai mažas. To priežastys – tam tikras aktyvumo (veiklos) sumažėjimas ir pagerėjusi kreditavimo politikos ir pinigų srautų kontrolė.

Aktyvų augimas 2013 metais sudarė +5.6%, ypatingai ženklus prieaugis – pagrindinių lėšų segmente (+15.5%). 2013 metais daug dėmesio/investicijų buvo skiriama transliavimo studijos Rygoje įrangos ir technologijų atnaujinimui. Tai buvo susiję su naujų kanalų (REN Lietuva) transliacijomis, su formato pakeitimu ir su kai kurių jau esamų transliavimo technologijų, įprastos techninės bazės atnaujinimu, o taip pat su  alternatyvių galimybių perduoti televizijos, garso ir vaizdo turinį tyrimais. Tai investicijos, kurios turi ateityje užtikrinti mūsų auditorijos augimą, rinkos ir pelno dalį. Tai yra strateginė BMA investicijų kryptis 2014 metais ir netolimoje ateityje. Be to, BMA nuolat domisi projektais ir galimybėmis investuoti į sritis, kurios yra gretimos  televizijos programų transliavimui bei partnerystės ir bendradarbiavimo galimybėmis tose srityse tiek Baltijos, tiek tarptautinėje rinkoje.

Finansiniai duomenys 2013 m.

Finansiniai duomenys 2012 m.